Advertiments

Assegurances

Si bé les activitats de la Penya no son actes estrictament esportius, recordem que per participar en actes esportius cal estar federat o assegurat pels danys propis o ocasionats a tercers, es responsabilitat dels participants complir la normativa existent. l’ADAC, els organitzadors ni els guies no es faran responsables dels accidents que hi puguin haver, com tampoc pels danys a tercers que puguin ocasionar individualment els participants.

Al participar en una bicicletada de la Penya, hom accepta exonerar a l’ADAC,  els organitzadors i els guies dels danys que pugui fer-se al accidentar-se o causar a tercers durant la mateixa

La llicencia “C” de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) cobreix la mena de bicicletades que fem. Qui estigui interessat pot contactar amb la Secció de Muntanya de l’ADAC per sol·licitar-la.

------------------------------

Participació

Les Bicicletades de la Penya estan obertes als socis de l’ADAC com també als amics de la Penya.

Per raons de logística en ocasions les bicicletades poden tenir un numero màxim de participants. Per aquesta raó els socis de l’ADAC, en obrir l’inscripció a una nova bicicletada, tindran el marge de una setmana per inscriure’s abans d’obrir la mateixa als amics de la Penya, normalment obrim l’inscripció el dia 15 pels socis i el 22 pels Amics.

Les places es donen per estricte ordre de petició, en quedar cobertes les noves inscripcions quedaran en llista d’espera també per ordre de petició. La llista d’inscripcions es pública i hi podeu accedir punxant l’icona corresponent a la segona columna de la dreta del bloc.

Quan la logística comporti un cost (autocars, hostalatge, etc), aquest es repartirà a parts iguals entre tots els assistents si bé als Amics de la Penya hi sumarem una petita quantitat extra depenent de l’envergadura de la sortida, que serà indicada en l’informació que emetem de l’activitat.

Les despeses de restaurant de les bicicletades normals son pagades directament al restaurant, si bé per raons de logística tant nostres com del propi restaurant solem fer d’intermediaris excepte en el cas que hom pagui en targeta, la qual cosa ens ho ha de comunicar per facilitar-nos la feina en el moment de fer la liquidació amb el restaurant

------------------------------

Dades personals

La Penya disposa d’una llista de correus i telèfons de les persones que en algun moment han demanat rebre informació de les activitats de la mateixa i que te com a única finalitat fer arribar de manera personalitzada els correus que més tard seran introduïts en aquest bloc, contestar-vos a les preguntes que pugueu fer o bé per contactar amb vosaltres si fos necessari. Els telèfons s’utilitzaran pel Whatssap o bé per informacions d’última hora via trucada o SMS. Si en algun moment voleu deixar de rebre els correus de la Penya, si us plau, feu-nos-ho saber enviant un correu a biciadac@gmail.com i us esborrarem de la llista de distribució.

De totes maneres sempre podreu tenir informació nostra actualitzada mitjançant el bloc NOTICIES DE LA PENYA CICLOTURISTA DE L'ADAC corresponent a l'any en curs que contenen tots el correus que hem anat enviant durant el curs. Si en algun moment canviéssiu d’idea us donaríem novament d’alta després de sol·licitar-lo mitjançant un correu a  biciadac@gmail.com o el formulari de contacte del bloc.


L’adició de nous components a aquesta llista es fa quan el interessat ho demana expressament per correu, dona la seva conformitat després d’una consulta o bé de manera automàtica, a fi de que pugui rebre l’informació que pugui haver sobre l’activitat, quan s’inscriu en una bicicletada de la Penya i omple la casella “Soc nou”.

----------------------------

Whatsapp

Per veure el creteris i usos del WhatsApp podeu ounxar aquí.

En el mateix hi consten els telèfons de la gent que lliurament hi vol ser-hi i cadascú es lliure de autodonar-se de baixa en el moment que ho cregui oportú----------------------------

Fotos de les Activitats

Els àlbums de fotos de la Penya contenen fotografies efectuades pels assistents de les bicicletades i que volen compartir-les amb la gent de la Penya. L’autor de les mateixes el consignem en el nom de la foto en el moment de penjar-les.

La visualització dels àlbums està restringida a la gent de la Penya, per lo que en el correus de distribució de les mateixes que pengem al bloc no posem l’enllaç que permet entrar al mateix. Per altre banda la pagina “Àlbums de fotos de la Penya” del bloc està protegida per contrasenya

Al participar en una bicicletada de la Penya, hom accepta que les fotos de la mateixa on pugui aparèixer puguin ser distribuïdes als membres de la Penya i utilitzades com a informació o promoció de la pròpia Penya o bé de l’ADAC com entitat a la que pertanyem.


                                          -----------------------------

Acceptació de les condicions

La participació en qualsevol activitat de la Penya comporta l’acceptació de les normes indicades en aquesta pagina, les especifiques que poguessin haver el la convocatòria de la mateixa i les instruccions verbals que puguin donar el responsables de l’activitat o de la Penya.

Ni l’ADAC ni la Penya es faran responsables de les conseqüències que hom pugui ocasionar al incomplir alguna de les condicions accetades.