Whatsapp

Grup de  WhatsApp de la Penya

 

L’única eina de informació oficial son els correus de biciadac@gmail.com que queden recollits en aquest bloc, de la mateixa manera quan us dirigiu a la Penya ho teniu que fer utilitzant l’esmentat correu.

 

El grup de WhatsApp de la Penya fou creat per comunicar als assistents d’una bicicletada l’anul·lació o qualsevol canvi d’última hora als assistents a la mateixa, tanmateix també i en sentit invers, la comunicació d’un assistent a la sortida a l’organització d’alguna incidència d’última hora que afectes un retard o no presentació a l’hora de la sortida, com també es podia utilitzar per informar de que per alguna raó havia perdut contacte amb el grup durant la sortida si bé en aquest cas sempre era millor trucar directament al guia o a l’escombra.

 

El temps ha fet que els motius originals quedessin desfasats i que no es complissin escrupolosament per lo que no sempre s’aplicava un criteri únic.

 

Els criteris actualitzats son els següents:

 

La Penya, mitjançant els organitzadors d’una sortida, l’utilitzarà per:

-        Reforçar l’informació que ja enviem per correu.

-        Informació urgent i/o d’última hora sobre una bicicletada o afer que es consideri oportú informar.

 

Els assistents a una bicicletada podran utilitzar-lo:

-        Informació d’una incidència d’última hora que impedeixi la presentació a una bicicletada, si bé es millor fer-ho directament al organitzador de la mateixa.

-        Intercanvi de fotos de la bicicletada un cop acabada la mateixa. Las fotos més representatives s’inclouran a la Galeria del Bloc de la Penya.

-        Fer algun comentari, amb valor afegit, sobre la bicicletada, una vegada acabada.

-        Puntualment i prèvia consulta, amb un administrador, informar de quelcom que pot ser útil a la Penya o als seus components. Com exemple la venda d’una bicicleta, evidentment tota comunicació posterior tindrà que ser per canals particulars.

 

Recordeu que el grup no es un fòrum de discussió, es una eina de comunicació urgent o bé complementaria al correu. Els WhatsApp que no compleixin el requisits descrits, seran esborrats.

 

Recordeu que el grup no es un fòrum de discussió, es una eina de comunicació urgent o bé complementaria al correu. Els Whaps que no compleixin el requisits descrits, seran esborrats.